Ход строительства ЖК «Волна»

  • • 255 фото от официального застройщика
  • • 1 корпус
  • • Сдача в 1 кв. 2024
Срок сдачи 1 очереди
1 квартал 2024: Дом №1
1 июля 2021

Ход строительства ЖК «Волна» от 1 июля 2021

Посмотреть ещё
1 июня 2021

Ход строительства ЖК «Волна» от 1 июня 2021

1 мая 2021

Ход строительства ЖК «Волна» от 1 мая 2021

1 апреля 2021

Ход строительства ЖК «Волна» от 1 апреля 2021

1 марта 2021

Ход строительства ЖК «Волна» от 1 марта 2021

Посмотреть ещё